Arvaa mitä piirrän?

Leikin ohjeet

Piirretään pareittain sormella toisen selkään erilaisia muotoja, kirjaimia ja numeroita. Se, jonka selkään piirretään, yrittää
tunnistaa kosketuksen perusteella, mitä toinen piirtää. Voidaan kokeilla myös ketjupiirtämistä siten, että lapset asettuvat kolmen jonoihin. Ensimmäinen piirtää mallikuvan mukaisesti kuvion toisen selkään, toinen piirtää kolmannen selkään
kosketuksen perusteella tunnistamansa kuvion ja kolmas piirtää tunnistamansa kuvion paperille. Tutkitaan ja keskustellaan yhdessä, millaisena viesti kulki jonon läpi perille

Lisätietoja

Lähde: Media varhaiskasvatuksessa – Tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen, MLL 2017
Linkki materiaaliin: https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/06/28154551/media_varhaiskasvatuksessa_nettiin.pdf

Ilmoittaja

MLL

Kategoriat

 • 3-6 -vuotiaille
 • 7-12 -vuotiaille
 • Yli 12-vuotiaille
 • Kaikenikäisille
 • Parileikki
 • Ryhmäleikki
 • Tutustumis-ja vuorovaikutusleikit
 • Hoksaamisleikit
 • Alle 5 minuuttia
 • 5-15 minuuttia
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot
 • Ryhmän toiminta
 • Mediataidot